Barion Pixel

Zásady ochrany osobných údajov​

Web RozvijamSa.Online sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Kontaktujte nás na adrese info@rozvijamsa.online, ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa použitia Vašich osobných údajov a radi Vám pomôžeme.

Používaním týchto stránok a/alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Obsah

 1. Definície použité v týchto pravidlách
 2. Zásady ochrany údajov, ktoré nasledujeme
 3. Aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov
 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme o vás
 5. Ako používame vaše osobné údaje
 6. Kto iný má prístup k vašim osobným údajom
 7. Ako zabezpečujeme vaše údaje
 8. Informácie o súboroch cookie
 9. Kontaktné informácie

Definícia

 • Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • Spracovanie – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov.
 • Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.
 • Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.
 • My/nás – prevádzkovateľ, web RozvijamSa.Online.

Zásady ochrany údajov

Zaväzujeme sa dodržiavať tieto zásady ochrany údajov:

 • Spracovanie podľa zákona, čestne a transparentne. Naše spracovateľské činnosti majú právny základ. Pred spracovaním osobných údajov vždy zvažujeme Vaše práva. Na požiadanie Vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracovávame len nevyhnutné množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili presnosť údajov.
 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Práva subjektov údajov

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie – znamená, že musíte vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sú spracovávané.
 2. Právo na prístup – znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od/o Vás. To zahŕňa Vaše právo požiadať o kópiu zhromaždených osobných údajov a získať ich kópiu.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov z našich záznamov.
 5. Právo obmedziť spracovanie – čo znamená, že za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov.
 6. Právo namietať proti spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodlieha rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa Vás alebo ktoré Vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos od jedného spracovateľa ku inému.
 9. Právo na podanie sťažnosti – v prípade, že odmietneme Vašu žiadosť na základe práv prístupu, poskytneme vám dôvod, prečo. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania Vašej žiadosti, kontaktujte nás.
 10. Právo na pomoc orgánu dohľadu – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na iné opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.
 11. Právo na zrušenie súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré ste nám poskytli

Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, fakturačná adresa, adresa domova atď. – hlavne informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám poskytli produkt/službu alebo aby sme zvýšili spokojnosť zákazníkov. Ukladáme informácie, ktoré ste nám poskytnete, aby ste mohli komentovať alebo vykonať iné aktivity na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

Automaticky zhromaždené informácie

Patria sem informácie, ktoré sú automaticky ukladané prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad informácie o vašom nákupnom košíku, vaša adresa IP, história nákupov (ak existuje) atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vašej spokojnosti ako zákazníka. Ak používate naše služby alebo sa pozriete na obsah našich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

Informácie od našich partnerov

Od našich dôveryhodných partnerov zhromažďujeme informácie s potvrdením, že majú právny základ na zdieľanie týchto informácií s nami. Ide buď o informácie, ktoré ste im priamo poskytli, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov. Pozrite si zoznam našich partnerov tu.

Verejne dostupné informácie

Môžeme získať o Vás verejne dostupné informácie.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na:

 • Poskytovanie našich služieb. To zahŕňa napríklad registráciu vášho účtu; poskytovanie ďalších produktov a služieb, ktoré ste požadovali;
 • Poskytovanie propagačných predmetov na vašu žiadosť a komunikácia s vami vo vzťahu k týmto produktom a službám;
 • Komunikovať a komunikovať s vami;
 • Upozorňovať vás na zmeny akýchkoľvek služieb a informovať Vás o novinkách.
 • Zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníkov;
 • Splniť záväzok podľa zákona alebo zmluvy;

Vaše osobné údaje používame z oprávnených dôvodov a/alebo s vaším súhlasom.

Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • identifikovať vás;
 • poskytovať službu alebo odosielať/ponúknuť produkt;
 • komunikovať buď s cieľom predaja, fakturácie;
 • komunikovať buď s cieľom informovať;

Na základe oprávneného záujmu spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • aby sme vám poslali osobné ponuky (od nás a/alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • spravovať a analyzovať našu zákaznícku základňu (nákupné správanie a história) s cieľom zlepšiť kvalitu, rozmanitosť a dostupnosť produktov/služieb ponúkaných/poskytovaných;
 • vedenie dotazníkov týkajúcich sa spokojnosti klientov;

Pokiaľ ste nás neinformovali inak, považujeme za to, že Vám môžeme ponúkať produkty/služby, ktoré sú podobné alebo rovnaké s vašou nákupnou históriou/správaním pri prehliadaní, tak aby boli našimi oprávneným záujmom.

S vaším súhlasom spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám bulletiny a kampane (od nás a/alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • na iné účely, na ktoré sme vás požiadali o súhlas;

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona a/alebo využili Vaše osobné údaje pre možnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhradzujeme si právo zhromažďovať anonymizované osobné údaje a používať takéto údaje. Využitie údajov mimo rámca týchto pravidiel budeme používať len vtedy, ak sú anonymizované. Uchovávame Vaše fakturačné údaje a ďalšie údaje zhromaždené o vás tak dlho, ako je to potrebné pre účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona, ale nie dlhšie ako 2 roky po skončení právnej lehoty. V prípade údajov, ktoré ste nám poskytli pre informačné a marketingové účely a za účelom posielania noviniek a informácií, o ktoré ste prejavili záujem uchovávame tieto dáta do Vášho odvolania/odhlásenia sa z posielania týchto správ emailom.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ak sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zabezpečíme, aby:

 • prepojenie účelu, kontextu a povahy osobných údajov bolo vhodné na ďalšie spracovanie;
 • ďalšie spracovanie nepoškodí Vaše záujmy a
 • spracovanie je vhodne zabezpečené

Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o Vás sú v niektorých prípadoch poskytované našim dôveryhodným partnerom, aby sme Vám mohli buď poskytnúť službu alebo zabezpečiť lepší užívateľský zážitok. Vaše údaje zdieľame s:

Naši partneri – spracovatelia dát:

V tejto chvíli nikto

Naši obchodní partneri:

V tejto chvíli nikto

Pripojené tretie strany – služby od externých spoločností:

Barion Payment Inc. (platobná brána) – H-1117, Budapešť, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Google Analytics (Webová analytika) –  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Spolupracujeme iba so spracovateľskými partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám alebo verejným činiteľom, keď to z právneho hľadiska bude potrebné. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, ak ste s nimi súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

Ako zabezpečujeme vaše údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

 • Používame bezpečný protokol na komunikáciu a prenos dát (napríklad HTTPS).
 • Používame anonymizáciu a pseudonymizáciu tam, kde je to vhodné.
 • Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky.

Aj keď sa snažíme čo najlepšie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Zaväzujeme sa však, že budeme informovať príslušné orgány o narušení údajov. Takisto vás budeme informovať, ak budú ohrozené Vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.

Ak máte účet u nás, vezmite na vedomie, že musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

Deti

Nezbierame ani vedome nezhromažďovať informácie od detí. Naše služby nie sú zamerané na deti.

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

Používame súbory cookie a/alebo podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch s cieľom prispôsobiť a zlepšiť Vaše skúsenosti s nami.

Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia pre fungovanie nášho webu. K cookies vytvoreným našimi webovými stránkami môžeme pristupovať len my. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. V prípade deaktivácie súborov cookie z Vašej strany môžete prísť o možnosť používania určitých funkcií.

Cookies používame na nasledujúce účely:

 • Súbory cookie nevyhnutné pre činnosť – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na našich webových stránkach, napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje.
 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkcie, ktoré umožňujú pohodlnejšie používanie našich služieb a umožňujú poskytovať viac personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu zapamätať vaše meno a e-mail vo formulároch komentárov, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.
 • Súbory cookie analytických služieb – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonnosti našich webových stránok a služieb.
 • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy dôležité. Okrem toho sa používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Obyčajne sa umiestňujú na webovú stránku prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webových stránok. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili webové stránky a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú inzerenti. Často reklamné súbory cookie budú prepojené s funkciami stránok, ktoré poskytuje iná organizácia.

Pomocou nastavení prehliadača môžete odstrániť súbory cookie uložené vo vašom počítači. Prípadne môžete ovládať niektoré súbory cookie tretích strán pomocou platformy na vylepšenie ochrany osobných údajov, ako napríklad optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke allaboutcookies.org.

Na meranie návštevnosti na našej stránke používame nástroj Google Analytics. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré tu môžete skontrolovať. Ak chcete, aby služba Google Analytics nepoužívala sledovanie, prejdite na stránku odhlásenia služby Google Analytics.

Kontaktné informácie

Úrad na ochranu osobných údajov

http://www.dataprotection.gov.sk/

statny.dozor@pdp.gov.sk

+421 2 32 31 32 14

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Posledná zmena bola vykonaná 1.8.2021.