Život v otvorení – stres management

39,00 

Okamžite účinné uvoľnenie a natiahnutie chrbtice, aktivácia ochabnutých svalov.

Doživotný prístup

Kategória:

O KURZE

Tento kurz nestojí len na jednoducho vysvetlenej teórii, ale najmä na praktických cvičeniach, pomocou ktorých získaš neoceniteľné osobné skúsenosti.

CIEĽ KURZU

Cvičenia ti pomôžu:

  • uvedomiť si stresové impulzy, a zvyšovanie úrovne stresu už v zárodku
  • odskúšať si na sebe ako jednotlivé techniky na stres vplývajú
  • vytvoriť si pozitívne podvedomé návyky na zvládanie stresu
  • vedome pracovať so svojimi emóciami
  • uvedomovať si držanie tela, jeho vplyv na emócie a postoj k životným problémom

V TOMTO KURZE SA NAUČÍTE

Pracujeme najmä s 5. kľúčmi zvládania stresu:

  1. Rozpínaj sa, nestresuj
  2. Uvoľni sa
  3. Prijmi čo treba zvládnuť
  4. Harmonizuj sa a plyň so svojím okolím
  5. Voľne dýchaj

So stresom nebojujeme, ale venujeme pozornosť rozvoju opačnej – expandujúcej, rozpínajúcej a otváracej sily.

Dynamickými meditáciami sa dostávame do stavu tekutosti, prijímania, kde stres na teba nemá dosah.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kurz je vhodný pre ľudí so potencionálne stresovým zamestnaním, napríklad: manageri, lekári, hasiči, policajti atď. Ale napríklad aj pre matky potencionálne sa stresujúce s deťmi.

Môže byť ak veľmi nápomocný pri zvyšovaní efektivity pohybu športovcom, umožní plynulejší a jemnejší pohyb tanečníkom, pomôže vládať nápor verejne vystupujúcim umelcom a rečníkom…

Proste všetkým, ktorí túžia byť zdraví, šťastní a dlhšie mladí!